top of page
shutterstock_1488050129

episodes

อพท ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายสาระดีๆและมุมมองใหม่ๆ

จากเหล่ากูรูด้านการทำธุรกิจและบรรจุภัณฑ์อาหาร

25

PART 1 "SOUL BUSINESS"

ผู้บรรยาย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์

+ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

+อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

+ผู้ก่อตั้ง บ้านแห่งนวัตกรรม (ร่วมมือกับTCDC)

คุณอนุชิต ปัญญาวัชระ

+บริษัทยินดี โค-ครีเอท จำกัด

PART 1.1 "SOUL TO SALE"

"Soul to Sale"
Ep.1 - คุณรู้จักธุรกิจตัวเอง...ดีพอหรือยัง
20:09
เล่นวิดีโอ

Ep.1 - คุณรู้จักธุรกิจตัวเอง...ดีพอหรือยัง

Ep.2 - คุณรู้จักลูกค้าคุณ...มากพอหรือยัง
18:11
เล่นวิดีโอ

Ep.2 - คุณรู้จักลูกค้าคุณ...มากพอหรือยัง

Ep.3 - ทำไม...ประสบการณ์ลูกค้าถึงมีความสำคัญกับธุรกิจเรา
16:43
เล่นวิดีโอ

Ep.3 - ทำไม...ประสบการณ์ลูกค้าถึงมีความสำคัญกับธุรกิจเรา

Ep.4 – บริหารธุรกิจ...ด้วยการหว่านเสน่ห์
17:04
เล่นวิดีโอ

Ep.4 – บริหารธุรกิจ...ด้วยการหว่านเสน่ห์

EP.1 คุณรู้จักธุรกิจตัวเอง...ดีพอหรือยัง

อะไรคือ Soul Business จิตวิญญาณของการทำธุรกิจสำคัญยังไง Soul Business จะเป็นพลังชีวิตในการดำเนินธุรกิจ เพราะสิ่งใดที่ทำด้วยใจรักใช้จิตวิญญาณร่วมทำ จะทำได้ดี ทำอย่างมีความสุขและจบประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแก่นให้เจอ

EP.2 คุณรู้จักลูกค้าคุณ...มากพอหรือยัง

การสะท้อนความคิด หาคำตอบให้  Soul Business โดยให้สะท้อนจากลูกค้า เขารู้จักเราได้อย่างไร ทำไมถึงชอบหรือไม่ชอบสินค้าของเรา ข้อมูลจากลูกค้าทำให้เราทราบว่าทำไมคนอื่นถึงรู้จักเรา วิธีสะท้อนความคิดจากลูกค้า จะสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ลูกค้ามาใช้บริการ และจะนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

การนำประสบการณ์ของลูกค้าที่เขาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรา มาพัฒนาแผนธุรกิจและใช้ในการออกแบบธุรกิจเราเองที่จะช่วยให้ตอบโจทย์มากขึ้น ลูกค้าแต่ละคนมี Mindset ที่แตกต่างกัน จริตของลูกค้าก็แตกต่างกัน เราต้องดูว่าเรามีอะไรที่จะไปนำเสนอเขาได้

EP.3 ทำไม...ประสบการณ์ลูกค้าถึงมีความสำคัญกับธุรกิจเรา

EP.4 บริหารธุรกิจ...ด้วยการหว่านเสน่ห์

การสร้างวิถีการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ผ่านการเสพตัวสินค้าและบริการที่ชุมชนออกแบบ   

ผลิตภัณฑ์คือ ทูตที่นำเสนอและสื่อสารกับลูกค้า นิยาม "เมืองรอง" คือ เมืองใหม่ที่น่าค้นหา โอกาสใหม่ๆ ผู้ประกอบการควรหาอะไรใหม่ๆ มานำเสนอ การมีชุมชนต้นแบบก็มักจะมีชุมชนเลียนแบบ แต่เวลาที่เลียนแบบไปแล้ว แต่มันไม่เหมาะกับชุมชนตัวเองมันก็ขายไม่ได้ อยากให้ผู้ประกอบการ นำจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของชุมชนออกมานำเสนอเป็นสินค้า โดยตะหนักถึงความยั่งยืนของชุมชนด้วย

EP.5 เปลี่ยนแก่น...เป็นจุดแกร่ง

กระบวนการพัฒนาออกแบบสินค้า การเดินทางคือการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและได้ประสบการณ์

ไปเที่ยวแล้วได้อะไร ไปร้านนี้แล้วได้อะไร อาหารอาจจะไม่อร่อย แต่สถานที่สวยถ่ายรูปได้ เลยอยากไปถ่ายรูปแม้จะต้องจ่ายค่ากาแฟที่แพง สิ่งที่ลูกค้าได้คือ การมีความสุขที่ได้ไปถ่ายรูปสวยๆ ลง Social

พื้นฐานของมนุษย์คือ จ่ายเงินเพราะต้องการบางอย่าง เราต้องจับให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะได้พัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการ

การทำธุรกิจ ต้องคิดให้ละเอียดรอบด้าน คิดยังไงให้แตกต่าง คิดยังไงให้มีเสน่ห์ สินค้าสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย แต่จิตวิญญาณไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ ต้องจับเสน่ห์ใส่เข้าไปในสินค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมอง Soul Business

การทำธุรกิจแบบมีจิตวิญญาณในแบบที่คุณเป็น จะไม่เหนื่อยและมีความสุข ธุรกิจจะโตอย่างรวดเร็ว การทำธุรกิจที่ดีจะต้องไม่เป็นเงาใคร เราจะต้องเป็นตัวของตัวเอง

PART 1.2 "SOUL TO SUSTAINABILITY "