top of page
shutterstock_328106954

episodes

อพท ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายสาระดีๆและมุมมองใหม่ๆ

จากเหล่ากูรูด้านการทำธุรกิจและบรรจุภัณฑ์อาหาร

25

Workshop

Workshop
Workshop แม่คำพัน
20:22
เล่นวิดีโอ

Workshop แม่คำพัน

Workshopโกเชียร
20:02
เล่นวิดีโอ

Workshopโกเชียร

Workshop ขนัด
28:50
เล่นวิดีโอ

Workshop ขนัด

น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอนแม่คำพัน

สูตรเด็ดของน้ำพริกแม่คำพันอยู่ที่ “น้ำผักสะทอน”เป็นวัตถุดิบที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากบรรพบุรุษ และได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยนำมาทำเป็นน้ำพริกซึ่งมีส่วนผสมจากน้ำผักสะทอน

ทางแม่คำพันต้องการพัฒนาฉลากสินค้ารวมถึงตราผลิตภัณฑ์ เพราะตราผลิตภัณฑ์เดิมจดทะเบียนไว้แค่รูปหน้าของแม่คำพัน โดยไม่มีชื่อตราผลิตภัณฑ์จดทะเบียนด้วย ตอนนี้จึงอยากทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงอยากพัฒนาฉลากสินค้าใหม่ หลังจากที่ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน

ปลาย่าง - โกเชียร-เจ๊ชิว

ร้านโกเชียร-เจ๊ชิว มีมานานกว่า 60 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่า ทำกิจการ ปลาแห้ง ปลาร้า น้ำปลา โดยมีวัตถุดิบมาจากปลาแม่น้ำหรือปลานาที่ชาวบ้านนำมาขาย โกเชียร-เจ๊ชิว ยังไม่เคยมีตราผลิตภัณฑ์จดทะเบียนการค้ามาก่อน จึงสนใจที่จะทำตราผลิตภัณฑ์เพื่อไปจดทะเบียนการค้า โดยอยากให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับผลิตภณฑ์ของทางร้านด้วย

น้ำสับปะรดตราดสีทอง ตรา ขนัด

น้ำสับปะรดตราดสีทอง 100% สับปะรดตราดสีทอง พืชทองของคนเมืองตราด ปัจจุบันผลิตขายเป็นกล่องขนาด 200 มล. แต่ในอนาคตต้องการที่จะทำเป็นแพคขนาดบรรจุ 8 กล่อง เพื่อขายเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวไว้ซื้อกลับบ้านไปฝากเพื่อนหรือครอบครัว

© 2020 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

bottom of page